Členské Zair 2017

Členské na rok 2017 je 20,-€, ktoré treba poukázať na
č.účtu 0234692070/0900 SK1709000000000234692070 do konca februára 2016!!!,
POZOR!!! do položky info uviesť svoje cele meno. POZOR!!!!
DÔLEŽITE!!! Od 1.3.2017 bude členské 25,-€ a od 1.4.2017 bude členské 30,-€

Aktualizoval som zoznam členov, ktorí zaplatili členské k 6.02.2017.
Zatiaľ je to 11 ľudí.
Ďakujem všetkým

A to ste sem kedy dali? Keď som sa pýtal v decembri tak ako zvyčajne platím tak žiadne informácie. No najvyšší čas:))