Daruj 2% z dane :)

Ahojte,
v tomto roku 2020 môžeš zo svojich daní ktoré zaplatíš v marci, určiť kam pôjdu 2% z nich.
Budeme radi ak sa ich rozhodneš darovať klubu zair ktorý sa podieľa nielen na poriadku a úprave okolia zoborskej pyramídy ale na rôznych prospešných aktivitách.
Preto prosím všetkých čo môžu aby mysleli na nás pri vypĺňaní
a podávaní daňových priznaní či za seba, svoju firmu, alebo známych, zamestnancov...
 
Tu sú potrebne údaje, ktoré treba vyplniť na predposlednej strane daňového priznania.
 
Názov: Paraglidingový klub Zobor air Nitra (skratka Z-air Nitra)
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42199514
Adresa : Cabajská 28, Nitra, 94901
Číslo účtu: 0234692070/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa , a.s.
 
 Ďakujeme www.zair.sk

Ak ste zamestnaní:
 
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste podnikatelia:
 
Formulár je súčasťou daňového priznania.
 
Viac info na : www.rozhodni.sk a www.dvepercenta.sk